Biblioteka szkolna to jedna z ważnych agend szkoły. Na jej właściwe funkcjonowanie istotny wpływ mają baza lokalowa i oferta działań. Walorem jest centralne usytuowanie biblioteki w placówce szkolnej oraz estetyczna i ekonomicznie wykorzystana powierzchnia. Bazę lokalową biblioteki tworzą:

  • wypożyczalnia ze skomputeryzowanymi procesami bibliotecznymi i czytelnia czasopism z dziesięcioma miejscami dla czytelników;
  •        multimedialne centrum informacji z czterema stanowiskami komputerowymi do dyspozycji uczniów oraz dostępem do Internetu, drukarki, kopiarki, skanera;
  •       czytelnia z dwudziestoma miejscami cichej pracy i podręcznym księgozbiorem oraz telewizorem;
  •     niewielkie pomieszczenie biblioterapeutyczno-relaksacyjne z mini-galerią i zestawem kanapowym
  •     trzy wydzielone miejsca cichej pracy dla nauczycieli;
  •      część magazynowa z księgozbiorem.

Biblioteka oferuje uczniom i nauczycielom aktualny księgozbiór, płytotekę, bogatą ofertę czasopism. Uczniowie mają możliwość wyboru ciekawych książek spoza kanonu lektur.
  Nauczyciele bibliotekarze dbają, by ustawicznie poszerzać zakres oferowanych usług i rzetelnie realizować przypisane bibliotece funkcje (kształcąco-wychowawczą, opiekuńczą, kulturalno-rekreacyjną).W działaniach podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy zawsze znajduje się miejsce na organizację konkursów, wieczorków poetyckich, wycieczek, wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi. Tu mogą prezentować swoje zainteresowania i pasje zarówno uczniowie, jak również rodzice, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły.

Rezerwujemy czas dla uczniów wymagających indywidualnej pracy oraz użytkowników  o szczególnych potrzebach czytelniczych.
Chwilę odprężenia dają uczniom dostępne w bibliotece szarady, krzyżówki, księga dobrego humoru, czy zwykłe rozmowy z rówieśnikami.

Dodatkowo ofertę biblioteki poszerzają zajęcia śródlekcyjne i pozalekcyjne (Koło Przyjaciół Biblioteki, Szkolny Klub Wolontariusza, Koło filozoficzne) oraz bieżąca współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój uczniów: Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną we Włodawie.

Przyjaźnie urządzony lokal biblioteki, dostęp do różnych źródeł informacji, poszerzona oferta działań, pozwalają nauczycielom bibliotekarzom budować i organizować przestrzeń biblioteki jako tzw. „trzecie miejsce” (koncepcja amerykańskiego socjologa Raya Oldenburga, według której nasze życie społeczne koncentruje się wokół trzech ważnych ośrodków - pierwszy z nich to dom, drugi - to praca, trzeci zaś – to neutralna przestrzeń, gdzie człowiek chce przebywać).  Biblioteka, rozumiana jako neutralna przestrzeń, to miejsce, w którym spędza się wolny czas, spotyka przyjaciół, odpoczywa po zajęciach szkolnych i obowiązkach domowych, miejsce służące nawiązywaniu kontaktów,  umożliwiające rozmowę z ludźmi mającymi podobne pasje i zainteresowania, dające możliwość relaksu, odpoczynku, swobodnego wyrażania siebie.

 Na uwagę zasługuje fakt, że wielu użytkowników już traktuje bibliotekę jako „trzecie miejsce”, dla niektórych wciąż stanowi ona jednak jeszcze mało znane „terytorium”. Do wszystkich, którzy rzadko bywają w tym miejscu, pragniemy skierować komunikat - zaproszenie sformułowane przez p. A. Koszowską:  ,,Jesteś naszym gościem, zależy nam, byś czuł się tu dobrze i jak najlepiej spędził czas. Możesz robić, co Ci się podoba – badaj, eksploruj, doświadczaj, baw się, rozmawiaj, szukaj inspiracji.” Ale także - ,,Odpocznij, napij się kawy...” . Zapraszamy!

W dobie rozwoju technologii informatycznych, biblioteka musi poszukiwać dla siebie nowej tożsamości. Wszystkim, którzy rozumieją potrzebę zmian i wspólnie z nami zgodzili się kreować jej klimat składamy serdeczne podziękowanie.

 

Oprac. Halina Karpiuk, nauczyciel bibliotekarz

maj 2014
Włączanie księgozbioru biblioteki szkolnej ZSZ nr1

Przydatne linki
Powered by Rafix®.